สวรรค์เบี่ยง(6 ส.ค. 2563, 05:01) "ปรียพรรณ ศรีธวัช" ช่วยเกษตรกร เลยซื้อลำไยมากขึ้นกว่าเดิมส่งไปกำนัลญาติมิตร(6 ส.ค. 2563, 05:01) “ยอมยิ่งกว่า”(6 ส.ค. 2563, 05:01) ยุทธศักดิ์ สุภสร เปิดโครงการช่วยเหลือมัคคุเทศก์ที่ได้รับผลกระทบโควิด-19(6 ส.ค. 2563, 05:01) อันธพาลถนนสายเอเชีย(6 ส.ค. 2563, 05:01) เลี้ยงหนูพุก–อ้น เสริมรายได้(6 ส.ค. 2563, 05:01) มูลค่าการซื้อขาย 2,212.96 ล้านบาท(6 ส.ค. 2563, 05:01) 6 หุ้นปลอดโควิด(6 ส.ค. 2563, 05:01) ศบค.การ์ดตกให้ทหารสหรัฐฯ นับร้อย เข้าพักโรงแรมหรูกลางกรุง(6 ส.ค. 2563, 05:01) รื้อคดี บอส อยู่วิทยา ชัยชนะของ “พลังมหาชน”(6 ส.ค. 2563, 05:01) คำตอบจากคนเลี้ยงม้า(6 ส.ค. 2563, 05:01) อภิสิทธิ์ชนต้นตออยุติธรรม(6 ส.ค. 2563, 05:01) Don’t you be so fast.(6 ส.ค. 2563, 05:01) "โมโตจีพี" สนามที่ไทยถูกยกเลิก ฝ่ายผู้จัดฯเตรียมคืนเงินค่าตั๋วให้แฟนๆครบทุกที่นั่ง(6 ส.ค. 2563, 05:01) เจ้าสัวคืนเวทีพรีเมียร์(6 ส.ค. 2563, 05:01) “สมหมาย” จัดศึก ส.สมหมายวันนี้ที่เวทีราชดำเนิน เพชรมณีฟอร์มสดจะชนะมาเธียสสนุก(6 ส.ค. 2563, 05:01) "ไม้-ปราง" กับบทจูบในละคร “เมียอาชีพ” กระชากใจคนดู เรียกยอดวิวพุ่ง(6 ส.ค. 2563, 05:01) ถูกต้องหรือไม่(6 ส.ค. 2563, 05:01) “แม่แอฟ-น้องปีใหม่” ถ่ายทอดความรักของแม่ลูกใน “3 แซบ” เรียกน้ำตาท่วมจอ(6 ส.ค. 2563, 05:01) สัตว์อะไรนอนตายเกยตื้น(6 ส.ค. 2563, 05:01)

  
การบริการพื้นฐาน  
 

4.  การบริการพื้นฐาน
          4.1  การคมนาคม
              -ถนนทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข  226  จำนวน  1  สาย  ระหว่างอำเภอลำปลายมาศ -        จังหวัดบุรีรัมย์  รวมระยะทาง  ประมาณ  33  กม.  สภาพการคมนาคมสะดวกในการเดินทาง
 
              -ถนนลาดยาง  จำนวน 1 สายเป็นถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านหนองตาหล่า หมู่ที่ 8 บ้านบุขี้เหล็กใหม่  หมู่ที่  11  ระยะทางประมาณ  3  กิโลเมตร  สภาพการคมนาคมสะดวกในการเดินทาง
              -ถนนหินคลุกจำนวน  1  สาย  เป็นทางเชื่อมระหว่างบ้านบุขี้เหล็ก  หมู่ที่  6  บ้านสี่เหลี่ยมเจริญ        หมู่ที่  10  ระยะทางประมาณ  2.1  กิโลเมตร
              -ถนนลาดยางจำนวน  1  สายเป็นถนนเชื่อมระหว่างบ้านสี่เหลี่ยมเจริญน้อย หมู่ที่ 9  บ้านแสลงพัน  หมู่ที่  7  ระยะทางประมาณ  7.8  สภาพถนนชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นช่วงๆ
          4.2  การโทรคมนาคม  การสื่อสารในตำบลแสลงพันเป็นการสื่อสารทางโทรศัพท์และทางไปรษณีย์โดยการใช้บริการจากที่ทำการไปรษณีย์อำเภอลำปลายมาศ  ส่วนการใช้โทรศัพท์ภายในตำบลมีการใช้โทรศัพท์ส่วนบุคคลเป็นส่วนใหญ่  มีตู้โทรศัพท์สาธารณะจำนวน  16  แห่ง  และหอกระจายข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์  จำนวน  16  แห่ง
          4.3  การไฟฟ้า  ตำบลแสลงพันมีไฟฟ้าบริการในตำบล  โดยคำนวณจากหลังคาเรือนทั้งตำบล  พบว่ามีไฟฟ้าใช้ประมาณร้อยละ  99.5  อีกประมาณร้อยละ 0.5  ยังไม่มีไฟฟ้าใช้  องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการเพื่อติดตั้งโคมไฟเพื่อเพิ่มแสงสว่างในยามค่ำคืน
          4.4  แหล่งน้ำธรรมชาติ 
                   -  ลำน้ำ ,ลำห้วย  6  สาย คือลำห้วยแสลงพัน ,ลำห้วยจิ้งหรีด,ลำห้วยหนองแสง ลำห้วยลุงม่วงลำห้วยตาแก้ว , คลองบุก้านตง
                   -  แหล่งน้ำสาธารณะ  19  แห่ง  คือ หนองฝายพระ,หนองปลาตาย,หนองผักโพด            หนองระนาม, หนองสรวง, หนองตาด,หนองไผ่,หนองสะแก,หนองตาดตามุ่ง, หนองตาด, หนองสามขา          หนองกลาง, หนองผักแว่น, หนองขาม, หนองตาหล่าใหญ่, หนองตาหล่าน้อย,หนองสี่เหลี่ยม,หนองขี้ซุ            อ่างเก็บน้ำโศกหวาย
          4.5  บริการสาธารณะในหมู่บ้าน
                   -ประปาหมู่บ้าน            144    แห่ง
          4.6  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
                   -บ่อน้ำโยก         2      แห่ง               - ฝาย                1     แห่ง
                   -ประปาหมู่บ้าน   14     แห่ง               - บ่อน้ำตื้น           -       แห่ง

5.  ข้อมูลอื่น

5.1  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่  เนื่องจากพื้นที่ส่วนมากในตำบลเป็นพื้นที่ที่ใช้ในการทำนา  จึงทำให้พื้นที่ในตำบลไม่มีทรัพยากรป่าไม้ที่สำคัญแต่จะมีไม้บางชนิด  เช่น  ยูคาลิปตัส ซึ่งราษฎรปลูกไว้เพื่อใช้ประโยชน์
 
    
5.2  มวลชนจัดตั้ง
                   -ลูกเสือชาวบ้าน                     3  รุ่น         จำนวน              150    คน
                   -กลุ่มสตรี                            1  กลุ่ม       จำนวน              640    คน
                   -อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน    2  รุ่น         จำนวน               200    คน
องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Copyright 2016 Salangpan Subdistrict Administrative Organization. ALL Right Reserved.
 หน้านี้ใช้เวลา LOAD ทั้งสิ้น  0.31603312492371 วินาที